Műszaki cikkek

Divatáru, Sportfelszerelés

Utazás

Gyermekruházat

Általános Szerződési Feltételek
 
 
A Szezonális Médiareklám és Kereskedelmi kft. (székhely: 5000 Szolnok, Meggyes László utca 15. adószám: 23726097-1-16, bankszámlaszám: 10700309-70269255-51100005 cégbíróság: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, cégjegyzékszám:16-09-013785) Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.szezonalis.hu honlapon igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket.
Jelen általános szerződési feltételek valamennyi hirdetési, megjelenési szerződésekre irányulnak, feltéve, hogy szerződő felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.
A honlap használatának megkezdésével valamennyi igénybe vevő ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. A honlapot minden igénybe vevő kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. A jövőben történő felhasználási feltételeket, érintő módosításokat Üzemeltető jelen oldal felhasználási feltételeket tartalmazó részén közzéteszi és a felhasználók figyelmét a változásra felhívja.

1. Felhasználási feltételek cégek számára:

1.1 A weboldalon olvasható felhasználási feltételek elolvasását követően a regisztráló cég képviselője tudomásul veszi, hogy a regisztrációt követően csak és kizárólag a 2.1 pontban felsorolt alap funkciókat és szolgáltatásokat veheti igénybe.
1.2 Minden, az alap funkció közé nem sorolható, a 2.2-es, 2.3-as pontban található szolgáltatások igényt nyújthat a Szezonális Médiareklám és Kereskedelmi Kft-nek, melynek tartalmáról, díjazásáról, a díjazás teljesítésének határidejéről, valamint az időtartamáról, és a felbontásának feltételeiről a felek előzetes egyeztetést követően szerződésben megállapodnak.
1.3 A szerződő fél tudomásul vette, hogy amennyiben Szezonális Médiareklám és Kereskedelmi Kft. a 3.1-es pont alatt megtalálható felsorolt szabálytalanságok közül bármelyikét is észleli, abban az esetben azonnal törölheti a szabálytalannak vélt tartalmat a www.szezonalis.hu weboldalról.
1.4 A szerződő fél a felhasználási feltétel elfogadásával, valamint regisztrálásával, vállalja az oldalon folyamatosan frissülő, valamint az érvényes ajánlatok megjelenését.

2. Alap, és igényelhető szolgáltatások:

2.1 Azok a céges partnerek, akik beregisztrálnak az oldalon, jogosulttá válnak az általuk megadott felhasználónév és jelszót követően, a 2.1.1-es, és 2.1.2-es, és a 2.1.3-as pontban található funkciók használatára.
2.1.1 A beregisztrálást követően a szerződött félnek lelhetősége lesz a cég helyét, cég logóját elérhetőségét megadni az adatlap menüpontban, ami a saját katalógusán meg is fog jelenni térképes támogatással
2.1.2 A beregisztrálást követően minden szerződött partner megszerkesztheti saját online katalógusát, amely díjmentesen maximum 10 db ajánlatot tartalmazhat. Amennyiben több terméket szeretne feltölteni akkor a 2.2-es pontban meghatározott módon tarthat igényt.
2.1.3 Az online katalógusban elhelyezhető: valós termékek, vagy szolgáltatások leírásait, árait, és kedvezményes árait, valamint korlátolt darabszámú képeit.
2.2 Abban az esetben, ha a regisztrált partnercégnek nem elegendő a díjmentesen biztosított 10 ajánlat feltöltése, akkor lehetősége van az előre kialakított kategóriákból kiválasztani azt, ami számára a legmegfelelőbb. A plusz szolgáltatás igénylése, és díjazása a belépést követően a kezelőfelületen lesz megtekinthető.
2.3 A beregisztrált partnercégeknek lehetősége van főoldali termékkiemelést is igényelni, amely előzetes igénylést, valamint a szolgáltatás díjának kifizetést követően válik aktívvá a partnercég számára. Jelen szolgáltatás igénylésekor a kiemelt termék, vagy szolgáltatás minen aloldaon is megjelenik az erre biztosított kiemelt rész alatt. Ezen szolgáltatás igénybevételekor az igénylő tudomásul veszi, hogy ezt a szolgáltatást több cég is igénybe veheti egy időben. Ilyenkor az ajánlat a lap frissülésével vált át a soron következőre.
2.4 A weboldal alkalmas arra, hogy más weboldalon, termékajánló portálon  is megjelentesse a kínálatát úgy, hogy megadja az elérési nevét mint (Pl. cégnév.szezonalis.hu). Előnyös mivel saját oldalaként tekintheti az aktuális oldalt, ahol csak a saját ajánlatai jelennek meg. Amennyiben él ezzel a szolgáltatással, abban az esetben a dokumentum felület alatt köteles az ászf, szállítási feltétel, továbbá a garanciális feltételeknek, valamint olyamatosan frissülő naprakész excel árlista megadása is.

3. Szabálytalanságra utaló magatartás:

3.1 A Szezonális Médiareklám és Kereskedelmi kft szabálytalanságra utaló magatartásnak tekinti a következőket
3.1.1 A termékkatalógusba nem a valóságnak megfelelő információkat, képeket jeleníti meg a szezonalis.hu weboldalon.
3.1.2 Nem valós terméket, ajánlatot tölt fel a katalógusába.
3.1.3 Nem valós cég beregisztrálása.
3.1.4 Feketelistán szereplő cég beregisztrálása
3.1.5 A feltűntetett árat nem biztosítja az ajánlatot kérő, leendő vásárló fél számára.
3.1.6 Közszemérmet sértő információkat, képeket írásokat tölt fel a katalógusába. Ide tartoznak többek között a pornográf képek, szex hirdetések, vallási, nemi hovatartozást nyilvános megsértése, bűncselekményre buzdító magatartás, továbbá a felbujtó magatartás, lejárató információk megjelenítése is
3.1.7 Minden céges felhasználónak maximum 10 díjmentes feltöltésre van lehetősége. Amennyiben 1 feltöltésen belül több terméket feltűntet a cég, abban az esetben felszólíthatja a Szezonális Médiareklám és Kereskedelmi kft.  az egy ajánlaton belüli termékek törlésére. A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása esetén a Szezonális Médiareklám és Kereskedelmi kft inaktiválhatja a felhasználót, és 150.000 ft+áfa kártérítés megfizetésre kötelezheti a céget.
3.1.8 Amennyiben a regisztrált cég igényli a 10-termékfeltöltésnél több termék feltöltésének lehetőségét, abban az esetben is ajánlatonként maximum 1 termék feltöltésére van joga.  Amennyiben 1 feltöltésen belül több terméket feltűntet a cég, abban az esetben felszólíthatja a Szezonális Médiareklám és Kereskedelmi kft.  az egy ajánlaton belüli termékek törlésére. A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása esetén a Szezonális Médiareklám és Kereskedelmi kft inaktiválhatja a felhasználót, és 150.000 ft+áfa kártérítés megfizetésre kötelezheti a céget.
 
4. A felhasználás megszűnésének esetei:
 
4.1 Abban az esetben, ha a Szezonális Médiareklám és Kereskedelmi kft a 3-as pontban olvasható szabálytalanságokból valamelyikét is észleli, vagy tudomására jut, akkor felszólíthatja a szerződő felet e magatartás felhagyására. Amennyiben a másodszori felszólítást követően sem változik a szerződő fél hozzáállása, abban az esetben a Szezonális Médiareklám és Kereskedelmi kft. blokkolhatja, súlyosabb esetben azonnal törölheti a szerződő felet a rendszerből, amely azonnali szerződésbontást von maga után.
 4.1.1 Amennyiben az alapszolgáltatás mellett, plusz szolgáltatásokat is igénybe vett a partnercég, akkor a plusz szolgáltatások szerződésben is semmisnek tekinthetők, viszont a megigényelt szolgáltatások díját a az igénylés  lejáratának végső időpontjáig köteles kifizetni. Amennyiben előre rendezte a szolgáltatások díját az adott időtartamra, abban az esetben további anyagi kötelezettséggel nem felel a Szezonális Médiareklám és Kereskedelmi kft felé.
 4.1.2 Ha a partnercég a szerződést felbontást megelőzően bármiféle jogellenes magatartást mutatott, és ennek következtében büntetőjogi eljárás indult ellene, abban az esetben magatartásáért kizárólag csak ő vonható felelősségre.
4.2 A regisztrált cég által írásban elküldött szándéknyilatkozat tételét követően igényelheti az azonnali szerződésbontást. Ilyen esetben a szerződés kötelezettség nélkül megszüntethető, abban az esetben, ha a szerződött cég nem rendelkezik le nem járt határidejű kiegészítő szerződéssel.
4.2.1 Amennyiben a szerződött partnercég rendelkezik le nem járt plusz szolgáltatásokkal, akkor csak a igényelt szolgáltatások teljes időszakára vonatkozó díjának kifizetését követően lehetséges az alapszerződést felbontani a 4.2-es pontban meghatározott folyamat szerint.
4.2.2 Abban az esetben, ha az igényelt szolgáltatás, szolgáltatások díja a meghatározott időre előre kifizetésre került a szerződő fél által, akkor ez esetben lehetséges a szerződés azonnali felbontását kérni a 4.2-es pontban meghatározott folyamat szerint.
4.3 Ha a Szezonális Médiareklám és Kereskedelmi kft. tudomására jut, hogy 1 cég több felhasználónevet vesz igényben, Abban az esetben Azonnal inaktiválja a felhasználó céget, és kártérítésre kötelezheti a szabájtalanságot elkövető céget. Kártérítés összege 150.000 ft+áfa.  

5. A Szezonális Médiareklám és Kereskedelmi kft vállalja:

5.1 Vállaljuk minden partnercégek maximális kiszolgálását.
5.2 Az egyes műszaki problémák lehető legrövidebb időn belüli elhárítását.
5.3 Szakmai tanácsadást.
5.4 Amennyiben módosul a felhasználási feltétel, abban az esetben a partnercégek számára előzetesen e-mailben és a weboldalon jelezzük.
5.4 Vállaljuk az igénylehető szolgáltatások díjának feltűntetését a weboldalon, ami a belépést követően lesz látható a regisztrált tagok számára.
5.5 Egyedi árképzést.
5.6 A szerződéssel kapcsolaton információk bizalmasan történő kezelését.

A felhasználási feltételekben leírtak kizárólag Magyarország területén működő cégekre vonatkoznak. Kölföldi partnerekre más szolgáltatások, díjak vonatkoznak.

Elérhetőségek

E-mail: info@szezonalis.hu
              hirdetes@szezonalis.hu

Utolsó módosítás: 2012-02-21


Magánszemélyekre vonatkozó felhasználási feltételekMinden magánszemélynek díjmentes a regisztráció a www.szezonalis.hu weboldalra. A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell a pontos és valóságnak megfelelő adatok megadására. Kötelezően megadandó adatok esetén a formai ellenőrzés automatikusan megtörténik. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni és jóváhagyni. Ezt követően kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására. Üzemeltető a regisztráció során aktivációs linket küld elektronikus levél formájában a megadott email címre, melyre kattintva igénybe vevő fejezi be a regisztrációt. Sikeres regisztráció esetén Üzemeltető haladéktalanul biztosítja a adminisztrációs lehetőségét. Amennyiben erre a visszaigazolásra (adminisztrációs felületének megjelenése) a regisztráció elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem kerül sor, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A regisztráció és annak visszaigazolása akkor tekinthető az Üzemeltetőhöz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért és annak megérkezéséért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Üzemeltető általi visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. A megkötött szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek. Szerződéskötésre kizárólag magyar nyelven van lehetőség. Amennyiben módosul, vagy új szolgáltatással bővül a www.szezonalis.hu, abban az esetben elektronikus formában tájékoztatjuk a felhasználóinkat.

A regisztrált fél törlésére utaló ok, és következmény:

Amennyiben az igénybe vevő által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor üzemeltető minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben az igénybe vevő semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Üzemeltető ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

A regisztráció törlésének igénylése:

A beregisztrált fél, kérheti a regisztrációjának törlését, de tudomásul veszi, hogy a törlését követően az adatai időlegesen a rendszerben maradhatnak.

Új szolgáltatások, szerződési feltételek módosításának bejelentése

A minden beregisztrált magánszemély tudomásul veszi, hogy amennyiben a www.szezonalis.hu weboldal felhasználási feltétele módosul, vagy az oldal szolgáltatásai változik, bővül, abban az esetben az üzemeltető tájékoztathatja elektronikus úton a felhasználót. Az esetleges módosulásokat megtekintését, és jóváhagyását követően használhatja tovább a szolgáltatást regisztrált tagként.

Minden beregisztrált tag adatait bizalmasan kezelünk. A rögzített adatokat nem adjuk ki. A regisztrált tagokat maximum öncélú, valamint a Szezonális Médiareklám és Kereskedelmi kft-nél más cég által igényelt hirdetési célokkal kereshetjük fel.

Elérhetőség:

A szolgáltatás igénybevétele folyamán felmerülő kérdéseket az ügyfelszolgalat@szezonalis.hu címen várjuk. Itt igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül felvenni a kapcsolatot felhasználóinkkal.

Kiemelt sportcikk ajánlataink

Az ajánlat lejár: 2018.10.31.Újdonság! Adidas Ace 16.1

Újdonság! Adidas Ace 16.1Most csak 11.990 Ft

Kiemelt férfi divat ajánlataink

Az ajánlat lejár: 2018.10.31.Férfi kompressziós felső

Férfi kompressziós felsőMost csak 7.990 Ft

Kiemelt női divat ajánlataink

Az ajánlat lejár: 2018.10.31.Adidas női tunika

Adidas női tunikaCsak 5.990 Ft

Kiemelt fiú ruházat ajánlataink

Az ajánlat lejár: 2018.10.31.Nitrocharge 4.0 focicipő

Nitrocharge 4.0 focicipőMost csak 6.990 Ft

Kiemelt lány ruházat ajánlataink

Az ajánlat lejár: 2018.10.31.Adidas baseball sapka

Adidas baseball sapkaMost csak 2.990 Ft